Gruppboende på Basunvägen

År: Färdigställt 2015
Yta: BTA 500 kvm
Storlek: 6 lägenheter á 43 kvm

Landskapsarkitekt: Fredrik Hast genom Topia
Beställare: Sollentuna kommun

En relativt liten tomt i kombination med en stor programyta resulterade i en solfjäderliknande byggnad. Lägenheterna har utformats som tårtbitar för att ge maximalt med dagsljus och samtidigt minimera de gemensamma kommunikationsytorna.  Byggnaden är ett LSS-boende och rymmer förutom sex lägenheter även gemensamma och administrativa ytor. Varje lägenhet har en egen uteplats och även en gemensam altan finns. I projektet har det varit viktigt att skapa en trygg, familjär, icke institutionell prägel för de boende.  Vi har varit med från tidig skiss till färdig byggnad. Byggnaden uppfördes genom generalentreprenad.