Skogens förskola, Trollesundsvägen

År: Färdigställt 2009
Plats: Bandhagen, Stockholm
Yta: ca 1000 kvm
Storlek: 5 avdelningar
Beställare: SISAB

Byggnaden som är i ett plan innehåller förutom 5 avdelningar även gemensamma utrymmen som torg, ateljé/matsal, kök och administrativa delar. Varje avdelning har en egen entré som vänder sig mot gården. Lokalerna är ljusa och öppna med möjligheter till samverkan mellan olika grupper. Miljön ska stimulera lek, nyfikenhet, rörelse och lärande. Planlösningen är utformad så att rum har flera funktioner och vissa rum kan samutnyttjas av flera avdelningar Genom att placera kommunikationsytor mot ytterfasad med dagsljusinsläpp möjliggörs att ytorna kan användas av verksamheten till mer än bara kommunikation.

2009 publicerades Skogens förskola i tidskriften Arkitektur, nr 7.
Ladda ner publikationen som pdf här.