Trollesundsvägen, Skogens förskola

År: 2009
Yta: ca 1000 kvm
Beställare: SISAB

Byggnaden omfattar ca 1000 kvm. Den innehåller gemensamma utrymmen som torg, ateljé och matsal samt 5 avdelningar, ett tillagningskök och administrativa delar. Varje avdelning har en egen entré som vänder sig mot gården. Lokalerna är ljusa och öppna med möjligheter till samverkan mellan olika grupper. Miljön ska stimulera lek, nyfikenhet, rörelse och lärande. Planlösningen är utformad så att rum har flera funktioner och vissa rum kan samutnyttjas av flera avdelningar Genom att placera kommunikationsytor mot ytterfasad med dagsljusinsläpp möjliggörs att ytorna kan användas av verksamheten till mer än bara kommunikation.