foton av Mattias Hamrén

Skälbyskolan

År: 2013 - invigning augusti 2018
Yta: ca 2926 (BRA-yta)
Storlek: 240 elever i årskurs F-3 + 4 avdelningar förskola för 60 barn

Landskapsarkitekt: Topia
Beställare: Sollentuna kommun

Länkar

 

En treklöverformad  byggnad ger utvändigt en välkomnande form samtidigt som gården delas upp i tre delar: skolgård, förskolegård och nedre, helt tillgänglig entré. Material och färger ger identitet till byggnaden. Skolgårdens grönska fortsätter upp i sedumtaket och kulörerna på gavlar och fönster återkommer i interiören. Invändigt är hemvisterna samlade kring det gemensamma hjärtat med takljus och dubbel våningshöjd. Ledord för utformningen av lärmiljöerna har varit: Inspirerande, varierande och användbara läromiljöer som stöder olika typer av lärande. Flexibilitet genom att förskolelokalerna är enkla att ställa om till skolverksamhet om behov uppstår. En nära kontakt med den grönskande skolgården utanför.

 

Invändig planering

Planer.jpg