Sjöviksskolan

År: 2013 - inflyttning våren 2020
Plats: Sjöviksbacken, Stockholm
Yta: 15 800 kvm (BTA)
Verksamhet: 1200 elever i årskurs F-9
Landskapsarkitekt: Liljewall Arkitekter
Inredningsarkitekt: Caroline Olsson Arkitektur (Färg och materialitet)

Arkitekt för bygghandling: Aperto
Byggherre: SISAB

 

Sjöviksskolan ligger i den täta och storskaliga stadsdel som växer fram vid Liljeholmen. Skolbyggnaderna omsluter skolgården och avskärmar från buller från tåg- och biltrafik men öppnar samtidigt upp mot natur- och kvartersparkerna. Skolan består av två byggnader som binds samman av en souterrängvåning under skolgården. I denna finns skolans matsal, som blir skolans hjärta, och vetter mot kvartersparken. Sjöviksskolan är ritad för att vara tillgänglig, välkomnande och öppen, både utvändigt och invändigt. Den större byggnaden har därför lyfts i båda ändar för att skapa kontakt mellan gata och skolgård. Invändigt finns på samma sätt många gluggar och dubbla rumshöjder som skapar visuell kontakt och därmed trygghet för skolans elever.