Rösjöskolan

År: Färdig 2012
Yta: 1950 kvm (BTA)
Typ av byggnad: Tillbyggnad för särskola, förskoleklasser och hemvist för årskurs 1, 2 och 3.

Landskapsarkitekt: Maria Handberg, Bjerking AB
Beställare: Sollentuna kommun

Rösjöskolan är en grundskola för F-6. De ursprungliga delarna av skolan byggdes i början av 1960-talet och har ett tidstypiskt formspråk med smala huskroppar med murade kortsidor och uppglasade långsidor. Vårt uppdrag har varit att samla verksamheter som tidigare varit utspridda i olika tillfälliga paviljonger till en gemensam ny byggnad. Tillbyggnaden har inspirerats av den befintliga skolan och resulterat i en korsformad byggnad som rymmer särskola, förskoleklass, årskurs 1 samt specialsalar för rörelse, hemkunskap och enklare NO-undervisning.