Förskola på Ripsavägen

År: Förslagshandling/systemhandling klar sommaren 2019
Yta: Nybyggnad c:a 1040 kvm + ombyggnad av befintlig byggnad c:a 920 kvm
Storlek: Totalt 180 barn och 5+5 avdelningar

Landskapsarkitekt: Tema
Beställare: SISAB

Den befintliga förskolan på Ripsavägen har en fin anpassning till den lummiga, kuperade tomten och bedöms av Stadsmuséet som bevarandevärd. Dessvärre skapar placeringen en bit in på tomten problem med arbetsmiljö och tillgänglighet. En ny förskolebyggnad placeras i anslutning till vägen och länkas ihop med den äldre byggnaden. För att ta upp markens nivåskillnader planeras byggnaden med en halvplansförskjutning. Detta ger också en visuell uppdelning av volymerna och möjlighet till överljus till det centrala torget.  I den nya byggnaden placeras 5 förskoleavdelningar samt ett kök med kapacitet för 10 avdelningar. Den äldre förskolan byggs om från 4 till 5 avdelningar. Gestaltningen utgår från ett samspel mellan den nya och den gamla byggnaden med kulörer och material i en naturlig och mustig färgskala och med en taktil känsla. Interiört har nyckelorden varit inlevelse, lekfullhet och omsorg och lokalerna planeras för att främja samarbete.