Bobergsskolan

År: 2014 - Inflyttning 2019
Plats: Norra Djurgårdsstaden i Stockholm
Yta: 9030 kvm (BRA-yta) exkl idrottslokaler
Storlek: 900 elever i årskurs F-9

Inredningsarkitekt: Caroline Olsson Arkitektur
Landskapsarkitekt: Cedervall Arkitekter
Byggherre: SISAB

 

För lite mer än 100 år sedan ritade Ferdinand Boberg ett nytt gasverk till Stockholms stad. Ett betydelsefullt projekt som givits kraftfulla uttryck i tegel och granit, men även formgetts med lätthet och mjuk ornamentik. De två stora tegelgasklockorna dominerar stadsbilden och vid deras sockel har Bobergsskolan passats in. Skolan fyller en lucka i strukturen och sluter Gasverket mot Hjorthagen. Den blir en port in i området, vars besökare leds mellan skolans nya och gamla byggnader, över skolgården ner i Gasverket, och vidare mot Husarviken och Nationalstadsparken.

Skolan består visuellt av tre separata byggnadskroppar. En fjärde byggnadskropp döljer sig under skolgården och binder ihop byggnaderna till en helhet i en sockelvåning som sträcker sig genom hela skolan. Skolans invändiga gestaltning har fokuserats på ljus, rymd och vyer för att skapa ljusa, öppna och väl fungerande rum trots dess till stora delar utmanande placering under jord. Skolarkitektur ställer särskilda krav avseende pedagogik, trygghet och tillhörighet. Bobergsskolan är ritad för att dess elever ska se och bli sedda där en balans mellan öppna och slutna miljöer är nödvändig för att skapa både lugn och trygghet.

Bobergsskolan är en komplex byggnad med många motsatspar; högt/lågt, ljust/mörkt, stort/litet, gammalt/nytt. Det är en rik upplevelse att röra sig genom byggnadskropparna. Skolans material- och färgpalett understryker detta, men skapar även ett visuellt lugn genom enhetlighet och stor mängd naturmaterial. Byggnadens invändiga gestaltning är resultatet av ett tidigt och nära samarbete mellan arkitekt och inredningsarkitekt och är konsekvent genomfört ned till lös inredning.