Björnbodaskolan

År: 2018-
Plats:
Kälvesta i Stockholm
Storlek:
19 000 kvm (BTA)
Verksamhet:
1200 elever i årskurs F-9,
fullstor idrottshall och förskola med 8 avd
Landskapsarkitekt: Liljewall Arkitekter
Byggherre: SISAB

Björnbodaskolan är ritad med tomtens tallar och knallar i åtanke. Skolan har därför delats upp i flera sammanhängande byggnader som förskjutits i förhållande till varandra för att bevara naturmarken. Mot Skattegårdsvägen bildas då entrétorg med präktiga tallar som ger karaktär till skolan. Genom att dela upp skolbyggnaden i mindre enheter ges den också en mindre skala som passar barnen bättre. Olika årskurser eller stadier kan få egna, mindre byggnader i den stora sammanhängande skolan. Skolan får också sällskap av en idrottshall och en förskola i ett “pedagogiskt kluster.” Byggnaderna har placerats och formgetts för att bevara så stor del av skolgården och dess naturmark som möjligt. Klustrets byggnader har fått en gemensam gestaltning med naturfärger, men i olika mönster och utförande, på så sätt ser man att de hör ihop, men också att de innehåller olika verksamheter.