Välkommen!

Max Arkitekter är Lisa, Anna, Lotta, Kim, Emelie och kontorshunden Max.

Vi arbetar med vardagens arkitektur: skolor, förskolor, vård- och omsorgsbyggnader. Miljöer där brukaren inte alltid valt sin omgivning. I dessa byggnader blir arkitekturen extra viktig liksom vår förmåga till lyhördhet och inlevelse.

Vår uppgift som arkitekter är att se till helheten. Varje projekt är unikt, arbetsmetoden alltid densamma: Vi tolkar och ger form åt brukarens behov, beställarens önskemål, byggnadstekniska krav och våra egna gestaltningsmässiga ambitioner.

På Max Arkitekter arbetar vi tillsammans. Vi stöttar och uppmuntrar varandra då vi anser allas åsikter vara angelägna och grunden till den goda arkitektur vi vill skapa.

 

Vi på kontoret

Max_small.jpg
Lisa Bodén Malmström   Arkitekt SAR/MSA 08 - 18 81 49 lisa@maxarkitekter.se

Lisa Bodén Malmström

Arkitekt SAR/MSA
08 - 18 81 49
lisa@maxarkitekter.se

Kim Jonsson  (  föräldraledig)   Arkitekt MSA, Civilingenjör Arkitektur 08 - 18 81 53 kim@maxarkitekter.se

Kim Jonsson
(
föräldraledig)

Arkitekt MSA,
Civilingenjör Arkitektur
08 - 18 81 53
kim@maxarkitekter.se

Anna Areskough   Arkitekt SAR/MSA 08 - 18 81 47 anna@maxarkitekter.se

Anna Areskough

Arkitekt SAR/MSA
08 - 18 81 47
anna@maxarkitekter.se

Emelie Allisander   Arkitekt MSA 08 - 18 81 51 emelie@maxarkitekter.se

Emelie Allisander

Arkitekt MSA
08 - 18 81 51
emelie@maxarkitekter.se

Lotta Åberg   Arkitekt SAR/MSA 08 - 18 81 46 lotta@maxarkitekter.se

Lotta Åberg

Arkitekt SAR/MSA
08 - 18 81 46
lotta@maxarkitekter.se