Portklappen/Ripsavägen

År: Detaljplanearbete 2018
Yta: Nybyggnad c:a 1040 kvm + ombyggnad av befintlig byggnad c:a 920 kvm
Storlek: Totalt 180 barn och 10 avdelningar

Landskapsarkitekt: Tema
Beställare: SISAB

Mer information kommer.