Multihus och bostäder

Tillsammans med Alma Arkitekter skissade vi på att omvandla ett industriområde till nya bostäder och ett multihus. En spännande uppgift och en rolig möjlighet att få samarbeta med våra kollegor på Alma. Multihuset skulle rymma kommunens gymnasieskolor, kulturskolan, kommunens kulturscen, stadsdelsbibliotek och café. Kommunen önskade även placera äldreboende, förskolor och bostäder i den nya stadsdelen. Multihuset fick sin plats i områdets norra del, närmare centrum, med ett stadsdelstorg där kulturverksamheterna kan växa ut. Torget övergår sedan i ett grönt parkstråk med bostäder på båda sidor. Mot söder blir byggnaderna lägre för att möta den lägre villabebyggelsen.

År: 2017
Yta Multihus: 13 500 kvm (BTA)
Antal bostäder: 700 lgh
Beställare: Skanska