Maskineriet 13 och 10

Yta skola: 11 000 kvm (BYA)
Yta tomt: 8 700 kvm
Skede: Inplaceringstest
Beställare: SISAB

Kvarteret Maskineriet ska stadsutvecklas från industri och kontor till bostäder. En förutsättning för denna förändring är att en skola med 900 elever inryms i projektet. En tomt, del av Maskineriet 13 och 10, i områdets nordöstra del är avsatt till skola, men tomten är enbart drygt 8 700 kvm, vilket riskerar att ge en skolgård som är mindre än 10 kvm per elev. Två andra tomter, placerade cirka 200 meter bort, Maskineriet 14 och Hästen 9, kan användas som komplement till den ursprungliga tomten. Dessa tomter hyser idag flerfamiljshus som ska rivas. I uppdraget ingår att visa på vilket sätt tomterna kan användas för skolverksamhet och vilka konsekvenser det får för elevernas skolgårdsyta.