Kalandern 10 

År: 2018
Yta skola: 11 600 - 15 000 kvm
Antal bostäder: 200-250 lgh
Skede: Inplaceringstest
Beställare: Sisab

Kvarteret Kalandern 10 ligger i ett gammalt industriområde som staden vill utveckla till bostäder. Tillsammans med våra kollegor på Alma Arkitekter tittade vi på hur kvarteret kunde göras om till bostäder och skola. Genom att samarbeta kring utformningen av kvarteret kunde båda skolan och bostäderna få bästa möjliga förutsättningar. I stadsplanering kan det annars lätt bli en dragkamp kring marken. Vi tittade på flera olika alternativ och på hur både en skola med 900 elever och 1 200 elever kunde inplaceras på tomten.