Flyttfågeln

År: Förfrågningsunderlag färdig september 2018 (första skiss 2013)
Yta: 1420 kvm (BTA)
Storlek: 8 avdelningar förskola med tillagningskök.

Landskapsarkitekt: Anita Rogström genom Cedervall Arkitekter
Beställare:
SISAB

 

Denna byggnad ligger i ett viktigt grönstråk som förbinder Aspudden med Vinterviken. Förskolan har inordnat sig i den omkringliggande bebyggelsens struktur och form samtidigt som den förhåller sig till grönstråket norr om byggnaden. Byggnaden har två olika uttryck, ett som tar upp det tidstypiska formspråket från 1940-talsbebyggelsen strax söder om förskolan och ett mer modernt formspråk som möter grönstråket i norr. Invändigt har hemvisterna utformats för att främja samarbete mellan avdelningarna och vara en trygg och inspirerande förskolemiljö.