Flyttblocket 1

År: 2018
Tomtyta: ca 21 000 kvm
Verksamheter:

Skede: Inplacering
Beställare: SISAB

Kv Flyttblocket är beläget i södra Stockholm och tomten ägs i dagsläget av Micasa som har en trevåningsbyggnad med vård- och omsorgsboende samt trygghetsboende här. Dessutom finns fem avdelningar förskola inrymt i byggnaden.

Då den befintliga byggnaden inte riktigt lever upp till dagens behov och krav finns det planer på en eventuell rivning. Det är en av förutsättningarna för denna utredning.

I samband med eventuell kommande nybyggnation vill man från stadens sida utreda och se om det är möjligt att på den relativt stora tomten (c:a 21000 kvm) inrymma fyra olika verksamheter:

1. Vård- och omsorgsboende för c:a 72 boende i Micasas regi.
2. Trygghetsboende med lägenheter i Micasas regi
3. Förskola, med 8 avdelningar
4. 3-parallellig F-9-skola för c:a 900 elever.

Förutom marken i kv Flyttblocket skall även parkmark belägen norr om tomten tas med i utredningen. Denna har en yta på c:a 8000 kvm.