Bobergsskolan

År: 2014 - Inflyttning 2019
Plats: Gasverksområdet i Stockholm
Yta: 8850 kvm (BRA-yta)
Storlek: 900 elever i årskurs F-9

Inredningsarkitekt: Caroline Olsson Arkitektur
Landskapsarkitekt: Cedervall Arkitekter
Byggherre: SISAB

 

Bobergsskolan ligger i Gasverksområdet, ett industrihistoriskt viktigt område med hög arkitektonisk kvalitet som görs om till urban miljö. Skolan kommer visuellt bestå av tre byggnader, varav en är befintlig verkstadsbyggnad, som binds samman av en souterrängvåning. Bobergsskolan skapar en entré mot Gasverksområdet och är dess enda samtida tillägg. Byggnaderna har därför en volym, materialitet, rytm och skala som anknyter till omkringliggande, äldre tegelbyggnader. Skolans souterrängläge är en utmaning, vilket gör att skolan har rumsligheter i flera våningar, överljus och invändiga glaspartier som leder dagsljus och blicken mellan olika rum.