Stockholm

 

Sjöviksskolan, vy från Sjöviksbacken och vy från skolgården.

Sjöviksskolan kommer rymma 1 200 elever och 200 personal i en fyrparallellig F-9-organisation. Skolans lokaler ska utöver att vara trygga, inspirerande och mångsidiga även vara flexibla och förändringsbara. Skolan planeras både för dagens och morgondagens elever och pedagogik och i enlighet med Utbildningsförvaltningens funktionsprogram. Sjöviksskolan är under uppförande och ska stå färdig till höstterminen 2019. Arkitekt för skolan är Max Arkitekter, landskapsarkitekt är Liljewall Arkitekter och inredningsarkitekt är Caroline Olsson Arkitektur.... Läs mer»


Tags: , , , , , ,

 


Ett pågående projekt där vi fått uppdrag från Sisab att rita på en ny förskola för 8 avdelningar.
... Läs mer»


Tags: , , , , , , ,

 

Bildkälla SBK, illustrationsbilaga för Gasverket västra. Diarienummer 2011-17188

Bildkälla SBK, Illustrationsbilaga för Gasverket västra. Diarienummer 2011-17188

Idag, den 20 maj, börjar samrådstiden för Gasverket västra, där vår skola är med som en av få nybyggnader i det kulturhistoriskt värdefulla gasverksområdet i Hjorthagen. Under hösten och våren har vi tillsammans med arkitekter och byggherrar för Spårvägsmuseet, gästscenen i gasklocka 2, den nya idrottshallen, den nya förskolan och fastighetsutvecklarna för gasverksområdet arbetat för att ge nytt liv till gasverket. På Stadsbyggnadskontorets hemsida kan man läsa mer om denna detaljplan. Här kan man läsa mer om skolan.


Tags: , , , , ,