Skola

 

Under höstterminen har vi hunnit med ett antal inspirerande studiebesök till skolor och förskolor i Stockholmsområdet.

Först ut var ett besök på Herrestaskolan i Järfälla, arrangerat av Skolhusgruppen.   Skolan är speciell eftersom den är uppförd med en stomme helt i massivt trä, något som också avspeglades i  ytskikt och detaljer.

foton monterade 2 Herresta

Det doftade gott av trä i hela byggnaden som präglades av en lekfullhet och omsorg i utformningen.

... Läs mer»


Tags: , ,

 

Skälby Interiör

Under ett år har vi nu jobbat intensivt med programarbetet för Skälbyskolan i Sollentuna. Uppdraget består i en ny F-3-skola för 240 elever samt förskola för 60 barn. Förra höstens programarbete i olika referensgrupper med brukare och beställare har under vintern och våren följts av att tillsammans med andra konsulter ta fram systemhandlingar för nya Skälbyskolan.

(Bilden visar det centrala "hjärtat" - skolans mötesplats, illustration utförd av Alma arkitekter)... Läs mer»


Tags: , , , , , , , ,

 

Bildkälla SBK, illustrationsbilaga för Gasverket västra. Diarienummer 2011-17188

Bildkälla SBK, Illustrationsbilaga för Gasverket västra. Diarienummer 2011-17188

Idag, den 20 maj, börjar samrådstiden för Gasverket västra, där vår skola är med som en av få nybyggnader i det kulturhistoriskt värdefulla gasverksområdet i Hjorthagen. Under hösten och våren har vi tillsammans med arkitekter och byggherrar för Spårvägsmuseet, gästscenen i gasklocka 2, den nya idrottshallen, den nya förskolan och fastighetsutvecklarna för gasverksområdet arbetat för att ge nytt liv till gasverket. På Stadsbyggnadskontorets hemsida kan man läsa mer om denna detaljplan. Här kan man läsa mer om skolan.


Tags: , , , , ,

 

 

Vi har varit på återbesök på Rösjöskolan i Sollentuna, en F-6 skola med drygt 600 elever, för att se hur byggnaden används efter att den varit i bruk i några år. Vi hjälpte Sollentuna kommun att skissa och projektera en fristående tillbyggnad som stod färdig våren 2012.

... Läs mer»


Tags: , , , , , , , , ,

 

ljus999

De senaste veckorna har vi på Max pratat mycket om hur vi ska hantera stora skolor. Stockholm växer och under våren har vi gjort flera skisser på skolor med över 1 000 elever. I det arbetet har vi märkt att det blir en större utmaning att få till en bra lösning när skolorna är så stora. ... Läs mer»


Tags:

 

Skalbyskolan

Under våren har vi arbetat intensivt med olika förslag och skisser för Skälbyskolan i Sollentuna. Nu är det dags för kommunens politiker att fatta beslut kring vilket av alternativen; tillbyggnad eller nybyggnad, som ska gå vidare till programskede. Barn- och ungdomsnämnden har inkluderat vår förstudie i sin ärendelista för den 21 maj, vi väntar med spänning! På kommunens hemsida kan man läsa hela förstudierapporten.


Tags: , , , , , , , ,

 

En skola ska rymma många verksamheter. Läroplanen betonar individen och det individuella sättet att lära sig. Det ställer krav på ett nytänk kring skollokaler.

Om man vill sätta saker på sin spets kan man säga att flexibla lokaler kan användas till allt, men är oanvändbara till det mesta.

... Läs mer»


Tags: ,

 

DSektion

Skolan är lokaliserad i en av de många stadsdelar där antalet barn i skolålder ökar snabbt. En ny skola behöver därför passas in i området, som främst planerats för bostadsbebyggelse. Liksom på många andra platser som bebyggs i Stockholm är förutsättningarna komplexa och inte alltid idealiska. Ett stort mått av kreativitet och nytänkande har därför behövts för att skapa en bra skolmiljö.... Läs mer»


Tags: , , , , , ,

 

Klassrum

Klassrummet i skolarkitekturen är minst lika gammalt som den allmänna folkskolan, så sedan 1842 har svenska barn undervisats i klassrum och svenska skolor har byggts med klassrum. Man kan därför lugnt konstatera att vi som skolarkitekter sett några hundra klassrum under årens lopp. ... Läs mer»


Tags:

 

 A-skolan2

På en naturtomt i en av Stockholms närförorter fick vi i uppdrag att skissa på en F-9-skola med 1 150 elever. Trots tomtens stora yta gjorde skolans storlek på  närmare 11 500 kvm och den kraftigt bullerstörda miljön att uppgiften vi fått var en rejäl utmaning. Med vårt förslag till ny skola behövde vi skapa en tyst skolgård, en väl fungerande skolbyggnad och en tillräckligt stor skolgård!... Läs mer»


Tags: , , , , , , ,