SISAB

 

Sjöviksskolan, vy från Sjöviksbacken och vy från skolgården.

Sjöviksskolan kommer rymma 1 200 elever och 200 personal i en fyrparallellig F-9-organisation. Skolans lokaler ska utöver att vara trygga, inspirerande och mångsidiga även vara flexibla och förändringsbara. Skolan planeras både för dagens och morgondagens elever och pedagogik och i enlighet med Utbildningsförvaltningens funktionsprogram. Sjöviksskolan är under uppförande och ska stå färdig till höstterminen 2019. Arkitekt för skolan är Max Arkitekter, landskapsarkitekt är Liljewall Arkitekter och inredningsarkitekt är Caroline Olsson Arkitektur.... Läs mer»


Tags: , , , , , ,

 

Ett pågående detaljplanearbete där vi fått uppdrag från Sisab att ta fram underlag för två nya förskolor vid Sunneplan i Farsta stadsdel.
... Läs mer»


Tags: , , , , , ,

 

När vår beställare Sisab, Skolfastigheter i Stockholm AB, skulle ta fram sin årsredovisning ville de gärna intervjua några av sina ramavtalade arkitekter om skol- och förskolearkitektur. Vi tyckte så klart att det var jätteroligt att få berätta om något som vi tycker är så spännande, intressant och viktigt. Några av de saker vi fick chansen att prata om är hur vi arbetar med barnens trygghet; att det är viktigt att synas och bli sedd i sin skolmiljö, att toaletter är placerade på rätt ställen och att skolans rum är befolkade av både vuxna och barn. Vi fick också berätta lite om Norra Djurgårdsstadens skola, vars förslagshandling blev färdig för två veckor sedan. Blir du nyfiken? Länken hittar du här: Sisabs årsredovisning.


Tags:

 

A1 ALLA!

Norra Djurgårdsstadens skola ska erbjuda trygga, inspirerande och mångsidiga lokaler för skolans elever och personal. Inledningsvis ska skolan rymma elever i årskurs F-6 för att senare kunna ställas om till en F-9-skola. Under skolans första år ska lokalerna även kunna rymma förskoleverksamhet. Skolan dimensioneras för att rymma mellan 840 och 900 elever och kommer bland annat rymma hemvister, specialsalar, administration, skolkök och matsal medan idrottshallen på andra sidan Gasverksvägen används för idrott. Skolan kommer rymma drygt 8 200 m2, inklusive verksamhetsytor, kommunikationsytor och teknik. Skolan planeras stå färdig om cirka fem år.... Läs mer»


Tags: , , , , , , , , , , , ,

 

NDS

Vi har arbetat med skisserna till Norra Djurgårdsstaden skola sedan i augusti och det känns väldigt bra att nu ha lämnat in hela vårt material till Stadsbyggnadskontoret. Det har varit intensivt och roligt och det är spännande att vara en del av den nya stadsdelen i Norra Djurgårdsstaden men framför allt att vara en del i det omdanade gasverksområdet. Det har verkligen  varit en utmaning att skissa på en byggnad som ska hålla hög arkitektonisk kvalité, underordna sig omkringliggande byggnader, uppfylla miljöklass guld och samtidigt rymma en modern, trygg och inspirerande skolmiljö. Mer om detta senare! (Bilden har våra kollegor på Alma Arkitekter hjälpt oss att ta fram.)


Tags: , , , , , , ,

 

Årstabergsskolan

Den här veckan fattas det beslut om Årstabergsskolan i Stockholm, som vi skissat på under våren, både i Utbildningsnämnden och Stadsbyggnadsnämnden. Här kan man läsa utbilningsförvaltningens förslag till inriktningsbeslut i Utbildningsnämnden och här kan man läsa Stadsbyggnadskontorets tjänsteutlåtande. Projektet ska sedan även behandlas i kommunstyrelsens ekonomiutskott eftersom det överstiger en kostnad av 300 miljoner kronor.


Tags: , , , , , , ,

 

Skogens förskola är med i SISAB:s film:


Tags: , , ,

 

SISAB har gjort en film om Skogens förskola:


Tags: , , ,

 

Trollesundsvagen 2
(Fotograf för det vänstra och högra fotot är Monica Strandell)

Skogens förskola är en förskola med fem avdelningar i Bandhagen i södra Stockholm. När vi första gången besökte platsen i maj 2007 återstod bara några ensamma gungor och en stor betongplatta av det som tidigare varit en förskola. Några veckor tidigare hade byggnaden bränts ner till grunden och för Årsta-Enskede-Vantörs stadsdelsförvaltning i Stockholm hade bristen på förskoleplatser blivit än mer skriande.

... Läs mer»


Tags: , , , , , , , , ,