Lisa

 

Bygget av nya Skälbyskolan är igång och Sollentuna kommun har satt upp en webkamera där man kan följa bygget:

...och här är en länk till Sollentuna kommuns hemsida där de beskriver projektet:

Sollentuna kommun om nya Skälbyskolan


Tags: , , , , , , ,

 

fasad 1

Arbetet med Skälbyskolan i Sollentuna fortsätter. Det är för närvarande en febril verksamhet då vi är inne projekteringsfasen.  Uppdraget består i en ny F-3-skola för 240 elever samt förskola för 60 barn.

(Bilden visar byggnaden sedd från öster, illustration utförd av Alma arkitekter)... Läs mer»


Tags: , , , , , ,

 

Skälby Interiör

Under ett år har vi nu jobbat intensivt med programarbetet för Skälbyskolan i Sollentuna. Uppdraget består i en ny F-3-skola för 240 elever samt förskola för 60 barn. Förra höstens programarbete i olika referensgrupper med brukare och beställare har under vintern och våren följts av att tillsammans med andra konsulter ta fram systemhandlingar för nya Skälbyskolan.

(Bilden visar det centrala "hjärtat" - skolans mötesplats, illustration utförd av Alma arkitekter)... Läs mer»


Tags: , , , , , , , ,

 

planer workshop

 

I 2013 års konferens kring Framtidens lärande var vi inbjudna att delta i workshopen kring fysiska lärmiljöer som arrangerades som en del av konferensen. Förutom arkitekter deltog pedagoger, skolledare och studenter i workshopen, människor med lite olika professioner och bakgrund men alla med ett brinnande intresse för hur framtidens lärmiljöer ska utformas. Uppgiften bestod i att på ett givet våningsplan skapa en inbjudande och stimulerande lärandemiljö för 270 elever i årskurs 7-9. Lokaler skulle formas som stödjer många typer av inlärningssituationer: ... Läs mer»


Tags: ,

 

I barn- och utbildningsnämnden i Sollentuna beslutade man gå vidare med nybyggnadsförslaget för Skälbyskolan. Nu ska beslut även fattas i Trafik- och fastighetsnämnden innan vi får rita vidare.


Tags: , , , ,

 

Skalbyskolan

Under våren har vi arbetat intensivt med olika förslag och skisser för Skälbyskolan i Sollentuna. Nu är det dags för kommunens politiker att fatta beslut kring vilket av alternativen; tillbyggnad eller nybyggnad, som ska gå vidare till programskede. Barn- och ungdomsnämnden har inkluderat vår förstudie i sin ärendelista för den 21 maj, vi väntar med spänning! På kommunens hemsida kan man läsa hela förstudierapporten.


Tags: , , , , , , , ,

 

Lisa_B_M_small

Arkitekt SAR/MSA

Telefon: 08-18 81 49
E-post: lisa@maxarkitekter.se

... Läs mer»


Tags:

 

Sskolan1

S-skolan är en liten F-3-skola med bara 160 elever. Skolan är redan nu trångbodd och ökande barnkullar i området gör att man behöver kunna ta in fler elever. Vårt uppdrag var att bygga till skolan och samtidigt skapa ett hjärta, vilket krävde en hel del skissande då skolan idag är långsträckt utan något centralt rum.


Tags: , , , ,

 

Trollesundsvagen 2
(Fotograf för det vänstra och högra fotot är Monica Strandell)

Skogens förskola är en förskola med fem avdelningar i Bandhagen i södra Stockholm. När vi första gången besökte platsen i maj 2007 återstod bara några ensamma gungor och en stor betongplatta av det som tidigare varit en förskola. Några veckor tidigare hade byggnaden bränts ner till grunden och för Årsta-Enskede-Vantörs stadsdelsförvaltning i Stockholm hade bristen på förskoleplatser blivit än mer skriande.

... Läs mer»


Tags: , , , , , , , , ,