Förskola

 

Ett pågående detaljplanearbete där vi fått uppdrag från Sisab att ta fram underlag för två nya förskolor vid Sunneplan i Farsta stadsdel.
... Läs mer»


Tags: , , , , , ,

 


Ett pågående projekt där vi fått uppdrag från Sisab att rita på en ny förskola för 8 avdelningar.
... Läs mer»


Tags: , , , , , , ,

 

Bygget av nya Skälbyskolan är igång och Sollentuna kommun har satt upp en webkamera där man kan följa bygget:

...och här är en länk till Sollentuna kommuns hemsida där de beskriver projektet:

Sollentuna kommun om nya Skälbyskolan


Tags: , , , , , , ,

 

Under höstterminen har vi hunnit med ett antal inspirerande studiebesök till skolor och förskolor i Stockholmsområdet.

Först ut var ett besök på Herrestaskolan i Järfälla, arrangerat av Skolhusgruppen.   Skolan är speciell eftersom den är uppförd med en stomme helt i massivt trä, något som också avspeglades i  ytskikt och detaljer.

foton monterade 2 Herresta

Det doftade gott av trä i hela byggnaden som präglades av en lekfullhet och omsorg i utformningen.

... Läs mer»


Tags: , ,

 

fasad 1

Arbetet med Skälbyskolan i Sollentuna fortsätter. Det är för närvarande en febril verksamhet då vi är inne projekteringsfasen.  Uppdraget består i en ny F-3-skola för 240 elever samt förskola för 60 barn.

(Bilden visar byggnaden sedd från öster, illustration utförd av Alma arkitekter)... Läs mer»


Tags: , , , , , ,

 

Skälby Interiör

Under ett år har vi nu jobbat intensivt med programarbetet för Skälbyskolan i Sollentuna. Uppdraget består i en ny F-3-skola för 240 elever samt förskola för 60 barn. Förra höstens programarbete i olika referensgrupper med brukare och beställare har under vintern och våren följts av att tillsammans med andra konsulter ta fram systemhandlingar för nya Skälbyskolan.

(Bilden visar det centrala "hjärtat" - skolans mötesplats, illustration utförd av Alma arkitekter)... Läs mer»


Tags: , , , , , , , ,

 

En skola ska rymma många verksamheter. Läroplanen betonar individen och det individuella sättet att lära sig. Det ställer krav på ett nytänk kring skollokaler.

Om man vill sätta saker på sin spets kan man säga att flexibla lokaler kan användas till allt, men är oanvändbara till det mesta.

... Läs mer»


Tags: ,

Tags: , , , , , ,

 

Bsforskola

På en tomt där det tidigare funnits en förskola fick vi i uppdrag att göra en skiss på en ny förskola med fyra avdelningar. Tomten hade både fina tallar och en präktig bergknalle som vi ville bevara. Den omgivande bebyggelsen bestod av radhus och villor och även om förskolan bara skulle ha fyra avdelningar skulle det bli en stor byggnad i relation till sina omgivningar.... Läs mer»


Tags: , , , , ,

 

Trollesundsvagen 2
(Fotograf för det vänstra och högra fotot är Monica Strandell)

Skogens förskola är en förskola med fem avdelningar i Bandhagen i södra Stockholm. När vi första gången besökte platsen i maj 2007 återstod bara några ensamma gungor och en stor betongplatta av det som tidigare varit en förskola. Några veckor tidigare hade byggnaden bränts ner till grunden och för Årsta-Enskede-Vantörs stadsdelsförvaltning i Stockholm hade bristen på förskoleplatser blivit än mer skriande.

... Läs mer»


Tags: , , , , , , , , ,