F-9-skola

 

Sjöviksskolan, vy från Sjöviksbacken och vy från skolgården.

Sjöviksskolan kommer rymma 1 200 elever och 200 personal i en fyrparallellig F-9-organisation. Skolans lokaler ska utöver att vara trygga, inspirerande och mångsidiga även vara flexibla och förändringsbara. Skolan planeras både för dagens och morgondagens elever och pedagogik och i enlighet med Utbildningsförvaltningens funktionsprogram. Sjöviksskolan är under uppförande och ska stå färdig till höstterminen 2019. Arkitekt för skolan är Max Arkitekter, landskapsarkitekt är Liljewall Arkitekter och inredningsarkitekt är Caroline Olsson Arkitektur.... Läs mer»


Tags: , , , , , ,

 

Spadtaget Bobergsskolan

Idag var vi med när första spadtaget för Bobergsskolan togs. Vi passade också på att ta en alternativ första spadtagsbild med de tre arkitekterna; Caroline, Anna och Joung-Min, istället för skolborgarråd och två VD! På Sisabs hemsida kan man läsa mer


Tags: , , , , , ,

 

Skolan

Sjöviksskolan har fått sitt bygglov och vi ser fram emot att den står färdig hösten 2019. Den fina bilden har Olle på Alma Arkitekter gjort till oss.


Tags: , , , ,

 

A1 ALLA!

Norra Djurgårdsstadens skola ska erbjuda trygga, inspirerande och mångsidiga lokaler för skolans elever och personal. Inledningsvis ska skolan rymma elever i årskurs F-6 för att senare kunna ställas om till en F-9-skola. Under skolans första år ska lokalerna även kunna rymma förskoleverksamhet. Skolan dimensioneras för att rymma mellan 840 och 900 elever och kommer bland annat rymma hemvister, specialsalar, administration, skolkök och matsal medan idrottshallen på andra sidan Gasverksvägen används för idrott. Skolan kommer rymma drygt 8 200 m2, inklusive verksamhetsytor, kommunikationsytor och teknik. Skolan planeras stå färdig om cirka fem år.... Läs mer»


Tags: , , , , , , , , , , , ,

 

NDS

Vi har arbetat med skisserna till Norra Djurgårdsstaden skola sedan i augusti och det känns väldigt bra att nu ha lämnat in hela vårt material till Stadsbyggnadskontoret. Det har varit intensivt och roligt och det är spännande att vara en del av den nya stadsdelen i Norra Djurgårdsstaden men framför allt att vara en del i det omdanade gasverksområdet. Det har verkligen  varit en utmaning att skissa på en byggnad som ska hålla hög arkitektonisk kvalité, underordna sig omkringliggande byggnader, uppfylla miljöklass guld och samtidigt rymma en modern, trygg och inspirerande skolmiljö. Mer om detta senare! (Bilden har våra kollegor på Alma Arkitekter hjälpt oss att ta fram.)


Tags: , , , , , , ,

 

Årstabergsskolan

Den här veckan fattas det beslut om Årstabergsskolan i Stockholm, som vi skissat på under våren, både i Utbildningsnämnden och Stadsbyggnadsnämnden. Här kan man läsa utbilningsförvaltningens förslag till inriktningsbeslut i Utbildningsnämnden och här kan man läsa Stadsbyggnadskontorets tjänsteutlåtande. Projektet ska sedan även behandlas i kommunstyrelsens ekonomiutskott eftersom det överstiger en kostnad av 300 miljoner kronor.


Tags: , , , , , , ,

 

DSektion

Skolan är lokaliserad i en av de många stadsdelar där antalet barn i skolålder ökar snabbt. En ny skola behöver därför passas in i området, som främst planerats för bostadsbebyggelse. Liksom på många andra platser som bebyggs i Stockholm är förutsättningarna komplexa och inte alltid idealiska. Ett stort mått av kreativitet och nytänkande har därför behövts för att skapa en bra skolmiljö.... Läs mer»


Tags: , , , , , ,

 

 A-skolan2

På en naturtomt i en av Stockholms närförorter fick vi i uppdrag att skissa på en F-9-skola med 1 150 elever. Trots tomtens stora yta gjorde skolans storlek på  närmare 11 500 kvm och den kraftigt bullerstörda miljön att uppgiften vi fått var en rejäl utmaning. Med vårt förslag till ny skola behövde vi skapa en tyst skolgård, en väl fungerande skolbyggnad och en tillräckligt stor skolgård!... Läs mer»


Tags: , , , , , , ,