Bobergsskolan


Tags: , ,

 

Spadtaget Bobergsskolan

Idag var vi med när första spadtaget för Bobergsskolan togs. Vi passade också på att ta en alternativ första spadtagsbild med de tre arkitekterna; Caroline, Anna och Joung-Min, istället för skolborgarråd och två VD! På Sisabs hemsida kan man läsa mer


Tags: , , , , , ,

 

A1 ALLA!

Norra Djurgårdsstadens skola ska erbjuda trygga, inspirerande och mångsidiga lokaler för skolans elever och personal. Inledningsvis ska skolan rymma elever i årskurs F-6 för att senare kunna ställas om till en F-9-skola. Under skolans första år ska lokalerna även kunna rymma förskoleverksamhet. Skolan dimensioneras för att rymma mellan 840 och 900 elever och kommer bland annat rymma hemvister, specialsalar, administration, skolkök och matsal medan idrottshallen på andra sidan Gasverksvägen används för idrott. Skolan kommer rymma drygt 8 200 m2, inklusive verksamhetsytor, kommunikationsytor och teknik. Skolan planeras stå färdig om cirka fem år.... Läs mer»


Tags: , , , , , , , , , , , ,

 

NDS

Vi har arbetat med skisserna till Norra Djurgårdsstaden skola sedan i augusti och det känns väldigt bra att nu ha lämnat in hela vårt material till Stadsbyggnadskontoret. Det har varit intensivt och roligt och det är spännande att vara en del av den nya stadsdelen i Norra Djurgårdsstaden men framför allt att vara en del i det omdanade gasverksområdet. Det har verkligen  varit en utmaning att skissa på en byggnad som ska hålla hög arkitektonisk kvalité, underordna sig omkringliggande byggnader, uppfylla miljöklass guld och samtidigt rymma en modern, trygg och inspirerande skolmiljö. Mer om detta senare! (Bilden har våra kollegor på Alma Arkitekter hjälpt oss att ta fram.)


Tags: , , , , , , ,