Arkitektur

 

Bygget av nya Skälbyskolan är igång och Sollentuna kommun har satt upp en webkamera där man kan följa bygget:

...och här är en länk till Sollentuna kommuns hemsida där de beskriver projektet:

Sollentuna kommun om nya Skälbyskolan


Tags: , , , , , , ,

 

A1 ALLA!

Norra Djurgårdsstadens skola ska erbjuda trygga, inspirerande och mångsidiga lokaler för skolans elever och personal. Inledningsvis ska skolan rymma elever i årskurs F-6 för att senare kunna ställas om till en F-9-skola. Under skolans första år ska lokalerna även kunna rymma förskoleverksamhet. Skolan dimensioneras för att rymma mellan 840 och 900 elever och kommer bland annat rymma hemvister, specialsalar, administration, skolkök och matsal medan idrottshallen på andra sidan Gasverksvägen används för idrott. Skolan kommer rymma drygt 8 200 m2, inklusive verksamhetsytor, kommunikationsytor och teknik. Skolan planeras stå färdig om cirka fem år.... Läs mer»


Tags: , , , , , , , , , , , ,

 

 

Vi har varit på återbesök på Rösjöskolan i Sollentuna, en F-6 skola med drygt 600 elever, för att se hur byggnaden används efter att den varit i bruk i några år. Vi hjälpte Sollentuna kommun att skissa och projektera en fristående tillbyggnad som stod färdig våren 2012.

... Läs mer»


Tags: , , , , , , , , ,

 

Viby LSS perspektiv

Vi har tagit fram handlingar för ett LSS-boende i Viby för Sollentuna kommun. Projektet har sträckt sig från en förstudie till färdigt förfrågningsunderlag.

... Läs mer»


Tags: , , , , , ,

 

Årstabergsskolan

Den här veckan fattas det beslut om Årstabergsskolan i Stockholm, som vi skissat på under våren, både i Utbildningsnämnden och Stadsbyggnadsnämnden. Här kan man läsa utbilningsförvaltningens förslag till inriktningsbeslut i Utbildningsnämnden och här kan man läsa Stadsbyggnadskontorets tjänsteutlåtande. Projektet ska sedan även behandlas i kommunstyrelsens ekonomiutskott eftersom det överstiger en kostnad av 300 miljoner kronor.


Tags: , , , , , , ,

 

Skalbyskolan

Under våren har vi arbetat intensivt med olika förslag och skisser för Skälbyskolan i Sollentuna. Nu är det dags för kommunens politiker att fatta beslut kring vilket av alternativen; tillbyggnad eller nybyggnad, som ska gå vidare till programskede. Barn- och ungdomsnämnden har inkluderat vår förstudie i sin ärendelista för den 21 maj, vi väntar med spänning! På kommunens hemsida kan man läsa hela förstudierapporten.


Tags: , , , , , , , ,

 

DSektion

Skolan är lokaliserad i en av de många stadsdelar där antalet barn i skolålder ökar snabbt. En ny skola behöver därför passas in i området, som främst planerats för bostadsbebyggelse. Liksom på många andra platser som bebyggs i Stockholm är förutsättningarna komplexa och inte alltid idealiska. Ett stort mått av kreativitet och nytänkande har därför behövts för att skapa en bra skolmiljö.... Läs mer»


Tags: , , , , , ,

 

 A-skolan2

På en naturtomt i en av Stockholms närförorter fick vi i uppdrag att skissa på en F-9-skola med 1 150 elever. Trots tomtens stora yta gjorde skolans storlek på  närmare 11 500 kvm och den kraftigt bullerstörda miljön att uppgiften vi fått var en rejäl utmaning. Med vårt förslag till ny skola behövde vi skapa en tyst skolgård, en väl fungerande skolbyggnad och en tillräckligt stor skolgård!... Läs mer»


Tags: , , , , , , ,

 

Sskolan1

S-skolan är en liten F-3-skola med bara 160 elever. Skolan är redan nu trångbodd och ökande barnkullar i området gör att man behöver kunna ta in fler elever. Vårt uppdrag var att bygga till skolan och samtidigt skapa ett hjärta, vilket krävde en hel del skissande då skolan idag är långsträckt utan något centralt rum.


Tags: , , , ,

 

Bsforskola

På en tomt där det tidigare funnits en förskola fick vi i uppdrag att göra en skiss på en ny förskola med fyra avdelningar. Tomten hade både fina tallar och en präktig bergknalle som vi ville bevara. Den omgivande bebyggelsen bestod av radhus och villor och även om förskolan bara skulle ha fyra avdelningar skulle det bli en stor byggnad i relation till sina omgivningar.... Läs mer»


Tags: , , , , ,