2013

 

planer workshop

 

I 2013 års konferens kring Framtidens lärande var vi inbjudna att delta i workshopen kring fysiska lärmiljöer som arrangerades som en del av konferensen. Förutom arkitekter deltog pedagoger, skolledare och studenter i workshopen, människor med lite olika professioner och bakgrund men alla med ett brinnande intresse för hur framtidens lärmiljöer ska utformas. Uppgiften bestod i att på ett givet våningsplan skapa en inbjudande och stimulerande lärandemiljö för 270 elever i årskurs 7-9. Lokaler skulle formas som stödjer många typer av inlärningssituationer: ... Läs mer»


Tags: ,

 

Viby LSS perspektiv

Vi har tagit fram handlingar för ett LSS-boende i Viby för Sollentuna kommun. Projektet har sträckt sig från en förstudie till färdigt förfrågningsunderlag.

... Läs mer»


Tags: , , , , , ,

 

Årstabergsskolan

Den här veckan fattas det beslut om Årstabergsskolan i Stockholm, som vi skissat på under våren, både i Utbildningsnämnden och Stadsbyggnadsnämnden. Här kan man läsa utbilningsförvaltningens förslag till inriktningsbeslut i Utbildningsnämnden och här kan man läsa Stadsbyggnadskontorets tjänsteutlåtande. Projektet ska sedan även behandlas i kommunstyrelsens ekonomiutskott eftersom det överstiger en kostnad av 300 miljoner kronor.


Tags: , , , , , , ,

 

I barn- och utbildningsnämnden i Sollentuna beslutade man gå vidare med nybyggnadsförslaget för Skälbyskolan. Nu ska beslut även fattas i Trafik- och fastighetsnämnden innan vi får rita vidare.


Tags: , , , ,

 

Skalbyskolan

Under våren har vi arbetat intensivt med olika förslag och skisser för Skälbyskolan i Sollentuna. Nu är det dags för kommunens politiker att fatta beslut kring vilket av alternativen; tillbyggnad eller nybyggnad, som ska gå vidare till programskede. Barn- och ungdomsnämnden har inkluderat vår förstudie i sin ärendelista för den 21 maj, vi väntar med spänning! På kommunens hemsida kan man läsa hela förstudierapporten.


Tags: , , , , , , , ,

 

Hovsjoskolan

Skolhusgruppen bjöd in till studiebesök på Hovsjöskolan i Södertälje, ritad av Sharc Architecture, och vi deltog mer än gärna. Hovsjöskolan är byggd enligt Södertäljemodellen där man vill skapa den klassrumslösa skolan. Här kan du läsa vår reflektion över klassrum.


Tags: ,

 

DSektion

Skolan är lokaliserad i en av de många stadsdelar där antalet barn i skolålder ökar snabbt. En ny skola behöver därför passas in i området, som främst planerats för bostadsbebyggelse. Liksom på många andra platser som bebyggs i Stockholm är förutsättningarna komplexa och inte alltid idealiska. Ett stort mått av kreativitet och nytänkande har därför behövts för att skapa en bra skolmiljö.... Läs mer»


Tags: , , , , , ,

 

 A-skolan2

På en naturtomt i en av Stockholms närförorter fick vi i uppdrag att skissa på en F-9-skola med 1 150 elever. Trots tomtens stora yta gjorde skolans storlek på  närmare 11 500 kvm och den kraftigt bullerstörda miljön att uppgiften vi fått var en rejäl utmaning. Med vårt förslag till ny skola behövde vi skapa en tyst skolgård, en väl fungerande skolbyggnad och en tillräckligt stor skolgård!... Läs mer»


Tags: , , , , , , ,