Max Inspireras

Studiebesök till skolor och förskolor i Stockholmsområdet

Under höstterminen har vi hunnit med ett antal inspirerande studiebesök till skolor och förskolor i Stockholmsområdet.

Först ut var ett besök på Herrestaskolan i Järfälla, arrangerat av Skolhusgruppen.   Skolan är speciell eftersom den är uppförd med en stomme helt i massivt trä, något som också avspeglades i  ytskikt och detaljer.

foton monterade 2 Herresta

Det doftade gott av trä i hela byggnaden som präglades av en lekfullhet och omsorg i utformningen.

Även nästa utflykt var ett arrangemang av Skolhusgruppen. Vi besökte tre nya skolor söder om Stockholms kommun.

Först ut var en tillbyggnad till Fredrika Bremer-gymnasiet i Haninge.

foton monterade 1 Fredrik

Vi imponerades av det centrala stråkets ljus, rymd och fina proportioner samt den konsekventa material- och detaljbehandlingen i byggnaden.

 

Sedan gick färden mot Rikstens skola i Tullinge samt Glömstaskolan i Huddinge.

foton monterade 3 glömsta riksten

På Riksstens skola beundrade vi den centralt placerade och mycket vackert utformade matsalen med sin fina konstnärliga utsmyckning i fonden. Besöket på Glömstaskolan blev intressant eftersom vi fick en engagerad presentation av skolans rektor som berättade om hur de nya skollokalerna stöder de pedagogiska idéerna på skolan.

Vi har också hunnit med ett par studiebesök i egen regi på två förskolor i Norra Djurgårdsstaden: förskolorna Ferdinand samt Fjällklockan.

foton monterade 4 förskolor NSD

Förskolan Ferdinand hade generösa ljusinsläpp, fin färgsättning och gård på taket. Mest utmärkande för förskolan Fjällkockan är kanske den okonventionella betongfasaden. Det var kul att se hur fasadens betongpiggar användes som en pärlplatta i jätteformat!

Sammantaget en lyckad studiebesöks-höst som ger inspiration och impulser inför vårens utmaningar på kontoret!


Tags: , ,