Vi har varit på återbesök på Rösjöskolan i Sollentuna, en F-6 skola med drygt 600 elever, för att se hur byggnaden används efter att den varit i bruk i några år. Vi hjälpte Sollentuna kommun att skissa och projektera en fristående tillbyggnad som stod färdig våren 2012.

... Läs mer»


Tags: , , , , , , , , ,

 

NDS

Vi har arbetat med skisserna till Norra Djurgårdsstaden skola sedan i augusti och det känns väldigt bra att nu ha lämnat in hela vårt material till Stadsbyggnadskontoret. Det har varit intensivt och roligt och det är spännande att vara en del av den nya stadsdelen i Norra Djurgårdsstaden men framför allt att vara en del i det omdanade gasverksområdet. Det har verkligen  varit en utmaning att skissa på en byggnad som ska hålla hög arkitektonisk kvalité, underordna sig omkringliggande byggnader, uppfylla miljöklass guld och samtidigt rymma en modern, trygg och inspirerande skolmiljö. Mer om detta senare! (Bilden har våra kollegor på Alma Arkitekter hjälpt oss att ta fram.)


Tags: , , , , , , ,

 

1_2_3

När Skolhusgruppen bjöd in till studieresa för att kika på skolor i Berlin och Tyskland var vi inte sena att nappa på erbjudandet. Skolhusgruppens resor brukar bjuda på både bra arrangemang, intressanta studieobjekt och trevliga kollegor att diskutera med. Vi passade dessutom på att åka ner till Berlin ett par dagar i förväg för att kunna se på annan intressant arkitektur i den tyska huvudstaden. På fredagen fick vi bl a en guidad visning på de nordiska ambassaderna och besökte Tschoban Foundation, ett nybyggt museum för arkitekturskisser och ritningar. ... Läs mer»


Tags: ,

 

 

London 11
Vi har varit på studieresa i London under några strålande höstdagar. Vi lockades dit av de många nybyggda skolor som uppförts under senare år, afternoon tea, konst och Open House London, en helg då flera hundra byggnader runt om i London är öppna för allmänheten.... Läs mer»


Tags: ,

 

planer workshop

 

I 2013 års konferens kring Framtidens lärande var vi inbjudna att delta i workshopen kring fysiska lärmiljöer som arrangerades som en del av konferensen. Förutom arkitekter deltog pedagoger, skolledare och studenter i workshopen, människor med lite olika professioner och bakgrund men alla med ett brinnande intresse för hur framtidens lärmiljöer ska utformas. Uppgiften bestod i att på ett givet våningsplan skapa en inbjudande och stimulerande lärandemiljö för 270 elever i årskurs 7-9. Lokaler skulle formas som stödjer många typer av inlärningssituationer: ... Läs mer»


Tags: ,

 

IMGP3533

Under sommaren passade Anna på att besöka två naturum; White arkitekters Victoriahuset vid Vänern och Wingårdhs vid sjön Tåkern.... Läs mer»


Tags:

 

Våren 2013 granskade Sveriges Televison situationen i förskolan och temporära modulförskolor, så kallade förskolepaviljonger. Modulförskolor är en dyr lösning och en förskoleplats kostar 35 till 40 procent mer i en modulförskola än i en nybyggd, permanent förskola.... Läs mer»


Tags: ,

 

Viby LSS perspektiv

Vi har tagit fram handlingar för ett LSS-boende i Viby för Sollentuna kommun. Projektet har sträckt sig från en förstudie till färdigt förfrågningsunderlag.

... Läs mer»


Tags: , , , , , ,

 

Årstabergsskolan

Den här veckan fattas det beslut om Årstabergsskolan i Stockholm, som vi skissat på under våren, både i Utbildningsnämnden och Stadsbyggnadsnämnden. Här kan man läsa utbilningsförvaltningens förslag till inriktningsbeslut i Utbildningsnämnden och här kan man läsa Stadsbyggnadskontorets tjänsteutlåtande. Projektet ska sedan även behandlas i kommunstyrelsens ekonomiutskott eftersom det överstiger en kostnad av 300 miljoner kronor.


Tags: , , , , , , ,

 

I barn- och utbildningsnämnden i Sollentuna beslutade man gå vidare med nybyggnadsförslaget för Skälbyskolan. Nu ska beslut även fattas i Trafik- och fastighetsnämnden innan vi får rita vidare.


Tags: , , , ,

 

Skalbyskolan

Under våren har vi arbetat intensivt med olika förslag och skisser för Skälbyskolan i Sollentuna. Nu är det dags för kommunens politiker att fatta beslut kring vilket av alternativen; tillbyggnad eller nybyggnad, som ska gå vidare till programskede. Barn- och ungdomsnämnden har inkluderat vår förstudie i sin ärendelista för den 21 maj, vi väntar med spänning! På kommunens hemsida kan man läsa hela förstudierapporten.


Tags: , , , , , , , ,

 

Joung-Min är vår nya medarbetare och tillika nybakad arkitekt och civilingenjör.


Tags:

 

Max Arkitekter firar 10-årsjubileum den 1 februari 2013. Den känns overkligt att det redan gått tio år sedan starten och fem år sedan vårt förra jubileum då vi bytte namn från Martinsson och Ramnitz Arkitekter till Max Arkitekter. Ibland får vi frågan varför vi heter just Max, svaret är enkelt, Max har namnsdag den 1 februari, på vår födelsedag.

logo


Tags: ,

 

Skogens förskola är med i SISAB:s film:


Tags: , , ,