annika_olausson

Sedan september har vi fått en ny praktikant hos oss!

Välkommen Annika säger vi alla på Max!


Tags: , ,

 

förstasidan2

I början av februari åkte några av maxarna på en liten studieresa i närområdet. Första stoppet var det nyöppnade Winery Hotel i Solna där vi lagt märke till den spännande tegelfasaden med ut- och inskjutet tegel, och andra stoppet var Knutbygårdens förskola i Rinkeby där vi bland annat ville titta närmare på byggnadens lutande fasad.

 

... Läs mer»


Tags: , , , , ,

 

förstasidan

I det senaste numret av ”Lära”, en tidning som ges ut av Stockholms stads utbildningsförvaltning, finns ett reportage om de fina fasta möbler som Caroline Olsson möblerat våra hemvister i Norra Djurgårdsstadens skola och Sjöviksskolan med. Möblerna finns också i klass 4-5s hemvister på Klastorpsskolans nya lokaler på Konradsberg och i reportaget berättar elever och personal på skolan om sin nya lärmiljö.

... Läs mer»


Tags: , , , ,

 

 

max i närkontakt med arkitektur

Maxarna har varit på studieresa i Köpenhamn! Resan bjöd på många intressanta besök på skolor och förskolor, men också bl.a. stadsvandring och närgånget utforskande av tegelbyggnader i Carlsberg.

... Läs mer»


Tags: , ,

 

fasad 1

Arbetet med Skälbyskolan i Sollentuna fortsätter. Det är för närvarande en febril verksamhet då vi är inne projekteringsfasen.  Uppdraget består i en ny F-3-skola för 240 elever samt förskola för 60 barn.

(Bilden visar byggnaden sedd från öster, illustration utförd av Alma arkitekter)... Läs mer»


Tags: , , , , , ,

 

Innan sommaren gjorde vi lite interiörskisser för våra nya skolor. Det är roligt och spännande att se interiörerna komma till liv.  Här ovanför ser man matsalen i en av skolorna.... Läs mer»


Tags: , ,

 

paris1I oktober 2014 hade vi en studieresa till Paris där vi besökte både några moderna klassiker och verk från 2000-talet.

... Läs mer»


Tags: , , ,

 

Isa_Håkansson_smal_1l

Den 15 juni kommer Isa börja sin praktikanställning hos oss!

Välkommen säger vi!


Tags:

 

När vår beställare Sisab, Skolfastigheter i Stockholm AB, skulle ta fram sin årsredovisning ville de gärna intervjua några av sina ramavtalade arkitekter om skol- och förskolearkitektur. Vi tyckte så klart att det var jätteroligt att få berätta om något som vi tycker är så spännande, intressant och viktigt. Några av de saker vi fick chansen att prata om är hur vi arbetar med barnens trygghet; att det är viktigt att synas och bli sedd i sin skolmiljö, att toaletter är placerade på rätt ställen och att skolans rum är befolkade av både vuxna och barn. Vi fick också berätta lite om Norra Djurgårdsstadens skola, vars förslagshandling blev färdig för två veckor sedan. Blir du nyfiken? Länken hittar du här: Sisabs årsredovisning.


Tags:

 

Stockholms byggnadsförenings jubileumsstiftelses stipendium

Vintern 2010 sökte och fick vi Stockholms byggnadsförenings jubileumsstiftelses stipendium. Stipendiet delas ut vart tredje år till ansökningar som bidrar till lösandet av en för byggnadsfacket betydelsefull fråga. Titeln på vår ansökan var ”Arkitektonisk undersökning och bearbetning av tillfälliga förskolepaviljonger”. Bakom denna lite torra rubrik döljer sig en mångårig undran på kontoret kring hur förskolepaviljonger, eller modulförskolor, påverkar de barn som spenderar sin förskoletid i dem. Vårt starkaste argument till varför vi ville undersöka detta var att trots att paviljongerna är temporära med bygglov på fem eller tio år, så är de för förskolebarnen permanenta då de tillbringar hela sin förskoletid i dem. Tack vare Stockholms byggnadsförening har vi fått möjlighet att fördjupa oss i denna fråga och vi vill uttrycka ett stort tack! Resultatet publicerar vi här på vår hemsida under taggen ”Förskolepaviljonger”.... Läs mer»


Tags: , ,

 

Arkitekturgalan1

I fredags var Max på den årliga Arkitekturgalan och vi blev glatt överraskade då vi såg Norra Djurgårdsstadens skola på bild under Arkitektursverige 2014!


Tags: ,

 

Den 1:a september började Emelie sin praktikanställning hos oss. Välkommen säger vi!


Tags:

 

Skälby Interiör

Under ett år har vi nu jobbat intensivt med programarbetet för Skälbyskolan i Sollentuna. Uppdraget består i en ny F-3-skola för 240 elever samt förskola för 60 barn. Förra höstens programarbete i olika referensgrupper med brukare och beställare har under vintern och våren följts av att tillsammans med andra konsulter ta fram systemhandlingar för nya Skälbyskolan.

(Bilden visar det centrala "hjärtat" - skolans mötesplats, illustration utförd av Alma arkitekter)... Läs mer»


Tags: , , , , , , , ,

 

Gruppbild

Vi lyckades få fint väder på vår sommarlunch ute i Edsvik, Sollentuna, där vi också tackade vår duktiga praktikant Rakel för hennes tid här hos oss på Max. Nu väntar henne nya äventyr i Paris!... Läs mer»


Tags: , , , ,

 

Bildkälla SBK, illustrationsbilaga för Gasverket västra. Diarienummer 2011-17188

Bildkälla SBK, Illustrationsbilaga för Gasverket västra. Diarienummer 2011-17188

Idag, den 20 maj, börjar samrådstiden för Gasverket västra, där vår skola är med som en av få nybyggnader i det kulturhistoriskt värdefulla gasverksområdet i Hjorthagen. Under hösten och våren har vi tillsammans med arkitekter och byggherrar för Spårvägsmuseet, gästscenen i gasklocka 2, den nya idrottshallen, den nya förskolan och fastighetsutvecklarna för gasverksområdet arbetat för att ge nytt liv till gasverket. På Stadsbyggnadskontorets hemsida kan man läsa mer om denna detaljplan. Här kan man läsa mer om skolan.


Tags: , , , , ,