Max Ritar

Gruppboende på Basunvägen

Två år efter att byggnaden blev färdig var vi på ett återbesök. Det var ett spännande projekt där vi varit med från de första tidiga skisserna till färdig byggnad (2012-2015)

Gruppboendet består av sex lägenheter samt gemensamma- och administrativa ytor.
Den lilla tomten i kombination med en relativt stort programyta resulterade i byggnadens solfjäderform. Lägenheterna utformades som tårtbitar för att ge maximalt med dagsljus samtidigt som de gemensamma kommunikationsytorna kunde minimeras.
Viktigt i projektet har varit att skapa en familjär, icke institutionell prägel för de boende.


Tags: , , , , , , ,