Max Ritar

Förskolan Flyttfågeln


Ett pågående projekt där vi fått uppdrag från Sisab att rita på en ny förskola för 8 avdelningar.

Byggnaden är placerad i ett viktigt grönstråk som förbinder Aspudden med Mälaren. I projektet har det varit viktigt att hålla grönstråket visuellt öppet. Byggnaden följer den omkringliggande bebyggelsens struktur och riktning. Den har en långsmal byggnadsform som anpassas till topografin genom att byggnadsens volym delas upp och förskjuts i både sid- och höjdled.


Tags: , , , , , , ,